Tags: cuộn sóng

Múi cơ cuộn sóng, chắc như tượng đồng của ông chú Singapore

Múi cơ cuộn sóng, chắc như tượng đồng của ông chú Singapore

view33
Khi còn đi học, Darren Stephen Lim gầy nhom vì bị hen suyễn và thường ốm vặt.