Tags: đè sập

Mất nhà ăn Tết vì bị đá khủng đè sập

Mất nhà ăn Tết vì bị đá khủng đè sập

view35
Nửa đêm, tảng đá khổng lồ bất ngờ rơi trúng, đè sập ngôi nhà của ông Bựng.