Tags: giáo dục

Top 10 sự kiện giáo dục nổi bật năm 2017

Top 10 sự kiện giáo dục nổi bật năm 2017

view7
Dân trí Năm 2017, là năm sôi động của ngành giáo dục với nhiều thay đổi tích cực, gặt hái thành công nhưng cũng không ít sự kiện nóng, gây sốc dư luận... >> Nhìn thẳng vào việc tăng lương giáo viên >> ĐH Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế mới siết chặt đào tạo tiến sĩ