Tags: pháp đình

Đại náo pháp đình, ngồi tù như chơi!

Đại náo pháp đình, ngồi tù như chơi!

view62
Nhiều trường hợp đương sự trong các vụ án "đại náo pháp đình" khiến lực lượng bảo vệ tòa án và các cán bộ hỗ trợ tư pháp phải vất vả xử lý.